Geliştiriciler için Api örnekleri

Image for post
Image for post

Herkese selamlar, bir kaç hafta önce Twitter üzerinde şöyle bir tweet ile bilgisi olanlara kendimizi geliştirmek adına kullanabileceğimiz API önerileriniz var mı şeklinde bir soru sordum :

Image for post
Image for post

Bu soruya fazlasıyla cevap geldi. Tüm cevap verenlere, bildiğini paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Bende herkes için yararlı olması açısından verilen cevapları bir blog yazısında paylaşmak istedim.

https://www.onegraph.com/

Image for post
Image for post

https://openweathermap.org/

Image for post
Image for post

https://newsapi.org/

Image for post
Image for post

https://github.com/public-apis/public-apis

https://developer.turkishairlines.com/api-catalog

Image for post
Image for post

https://www.teslaapi.io/

Image for post
Image for post

https://rapidapi.com/category/Data

https://developer.marvel.com/

https://www.omdbapi.com/

Image for post
Image for post

Son olarak diğer öneriler :)

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Öncelikle tüm cevap verip yardımcı olmaya çalışanlara çok teşekkür ederim.

Benim için çok yararlı olan bu API örnekleri bu yazı ile ihtiyacı olan kendini geliştirmeyi düşünüp nereden başlarım diyen Frontend Developer olma yolunda ilerleyen arkadaşlar için bir başlangıç noktası olabilir :).

Okuduğunuz için teşekkür ederim. Paylaşım ve alkışlar motivasyonu artıracaktır :).

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…:)

Continuously learning developer. Software Engineer @intertechIT Checkout my open source projects at http://github.com/okandavut

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store